Kappelshamn är en liten livfull ort vid havet på norra Gotland. Sommartid finns här restaurang, möjlighet att hyra boende i mysiga stugor eller sola på stranden. Vid idrottsplatsen finns både camping och kiosk. I närområdet hittar du härliga utflyktsmål och tar du dig en bit till kommer du att se att hela norra Gotland har många fantastiska platser. Här präglas mycket av kalksten, dels på stränderna och hällmarkerna, men också aktiva och övergivna stenbrott som ibland är vattenfyllda – ett populärt stenbrott är Blå Lagunen som ligger på en halvtimmes bilfärd härifrån.

Kappelshamn är en liten livfull ort vid havet på norra Gotland. Sommartid finns här restaurang, möjlighet att hyra boende i mysiga stugor eller sola på stranden. Vid idrottsplatsen finns både camping och kiosk. I närområdet hittar du härliga utflyktsmål och tar du dig en bit till kommer du att se att hela norra Gotland har många fantastiska platser. Här präglas mycket av kalksten, dels på stränderna och hällmarkerna, men också aktiva och övergivna stenbrott som ibland är vattenfyllda – ett populärt stenbrott är Blå Lagunen som ligger på en halvtimmes bilfärd härifrån.

Föreningar i Kappelshamn

Saknar du någon förening? Skicka ett mail till asa@kappelshamn.se

Att göra i Kappelshamn

Strax norr om hamnen ligger en liten badplats med sandstrand, något uppblandad med sten. Man kan välja att ligga på gräs eller sand. Här finns badbrygga och de större barnen (ja även en del badglada vuxna) uppskattar de sk dykstenarna som döljer sig under vattnet. Vidsträckt utsikt över Kappelshamnsviken.

Längst in i Kappelshamnsviken ligger en skön, långgrund sandstrand. Här badar man gärna med sandgrävarbarn eller tar sin solstol och sätter sig ute på en sandbank om hettan är alltför stark.

Kappelshamns IK har en egen anläggning – Snäckersvallen – som är Sveriges mest havsnära fotbollsplan och innefattar stora gräsytor för campingverksamhet, varpa, boule, brännboll och diverse andra aktiviteter. I klubbstugorna finns förutom samlingslokaler, kiosk och pentry också en byabastu som är öppen hela året. På sommaren är Snäckersvallen öppet för alla!

I Kappelshamn finns flera miljötyper som olika slags fåglar gillar. Hav, strandängar, skog, trädgård och myrmark. På stranden kan du t.ex. se häger, gravand, vigg, sothöns, storskrake, skäggdopping, ejder och grågås. På fälten ovanför ser du strandskata och tofsvipa.

Trädgårdarna gästas av halsbandsflugsnappare, hackspett, blåmes, fasan och får vi enstaka besök av rosenstare! Brun kärrhök och trana är fåglar som hör till myren.

Du behöver inte vara ornitolog för att njuta av fågellivet: skaffa en behändig fågelbok och ta gärna med en kikare på promenaden – det ger mycket nöje för en billig peng!

Du kan vandra längs stranden från Hallshuk till Kappelshamn. Eller så kan du cykla vägen över klinten och vidare genom skogen precis ovanför stranden – ja du kan förstås ta bil den vägen också, men vägen är tyvärr dåligt underhållen. Om du tar vägen över klinten måste du efter ett tag svänga inåt land.

Sträckan börjar med den 25 meter höga klinten vid Hallshuk. Där uppe står den gamla fyren och utsikten utåt havet är fantastisk. Eller så befinner du dig på stranden nedanför, med det höga berget som väller upp och lutar sig ut över havet. Det är inte utan att man känner sig ganska liten.

Efter ett tag svänger du inåt viken och då skådas ett annat panorama med vy över den häpnadsväckande stora Kappelshamnsviken. Oavsett vilken av vägarna du väljer finns det flera vackra ställen att slå sig ner på och bara njuta. Här finns platser för utflykter, havsöringsfiske och meditation.

Via Snäckersvägen i Kappelshamn kan du ta dig vidare till Träskmyr. Det är Gotlands största odikade agmyr med 180 hektar och strax söder om Träskmyr ligger Stajnstumyr på 17 hektar. 1981 blev myren naturreservat och man har byggt en dammanläggning för att reglera vattenflödet.

Här växer framförallt ag. Längs myrens kant finns ett brett bälte av knappag alternativt trådstarr och det är här du under högsommaren kan hitta myrens huvudattraktion: upp till halvmeterhöga Kärrnycklar.

Vid klarvattnet vid Gardträsk finns ett fågeltorn. Det är oftast inte så lätt att få syn på fåglar här; många av Träskmyrs fåglar är av den typen att de är svåra att upptäcka i vassen. Men här finns i alla fall fåglar som trana, brun kärrhök, småfläckig sumphöna, vattenrall och kornknarr.

Träskmyr bjuder på ett stycke annorlunda natur och en stunds stillhet med sus i trädkronorna blandat med det svaga prasslet från vindens vågor i agfältet.

Snäckers Örtagård är belägen i ett gammalt kulturlandskap. Den ligger i anslutning till en trädgårdstomt. I örtagården finns kryddväxter, läkeväxter, färgväxter och trolldomsväxter, ca 200 arter. Örtagården anlades under 1998-1999.

Växterna odlas i rutor där varje växt är skyltad. 1998 blev Snäckers Örtagård vald till Årets Trädgård av Gotländska Trädgårdssällskapet.

Om du tar vägen som går in till Folkets Hus och fortsätter  en liten bit så finns en skylt till Flenvike Brunn, som ligger på ängen till vänster om vägen. Den här brunnen har under århundraden gett friskt och gott vatten. Den renoverades senast 2000.

Man tror att det är samma källa som Hilfeling besökte under sin resa 1800 och som han då kallade Dana Källa: ”källådran har där formerat en kulle likt en liten ättebacke av cirka 3 alnars höjd”

Ta dig gärna en promenad hit och smaka på vattnet!

I en av fiskebodarna i hamnen har man gjort i ordning ett litet museum där man samlat redskap och utrustning från fisket på 30- och 40-talet. Här finns också fotografier.

Öppettiderna varierar eftersom muséet sköts med ideella krafter. Kontakta Åke Broberg på tel 0498-227003 eller Kjell Broberg på 0498-227162 om du är intresserad av en visning.

Midsommargryning – utspelar sig i Kappelshamn!

Författaren Lars Wilderäng har gett ut boken Midsommargryning som till viss del utspelar sig i Kappelshamn. Boken är en fortsättning på boken Midvintermörker. I första boken invaderar Ryssland Gotland. I andra boken försöker Sverige återta Gotland.

Lars skriver mycket detaljrikt och den som känner till Gotland kommer att känna igen sig. Det är en ganska ruggig krigsberättelse som ibland kryper lite för nära…

Utflykt i Kappelshamns närhet

Källkärr är en liten våtmark som bildas där kalkrikt grundvatten tränger upp och blir till en källa. Vid Vitärtskällan är flödet så starkt att vattnet bildar en bäck som vindlar sig ner mot Kappelshamnsvikens östra strand. Vattnet kommer från marklager som ligger djupt och därför fryser det sällan under vintern. Gotland är det län som har flest källkärr i landet.

Här växer axag, olika starrsorter, blodrot, ängsvädd, vildlin, kärrlilja, klöverärt och majviva, de två insektsätande arterna tätört och storsileshår samt orkidéer som brudsporre, luktsporre, kärrknipprot, flugblomster, ängsnycklar och sumpnycklar. Ganska speciellt för Vitärtskällan är förekomsten av trubbtåg, källnate och brun ögontröst.

Är du intresserad av växter är vår och försommar den bästa tiden på Gotland, men i sommarvärmen kan det om inte annat vara uppfriskande och rofyllt att besöka Vitärtskällan. Gummistövlar är ett tips!

Längs väg 149, nästan mitt emot den ena vägen till Hangvar, ligger ett område med fornlämningar. Där finns 125 synliga gravar från järnåldern i ganska bra skick. De största har fortfarande en mittgrop med delar av en kista eller kisthäll. Här finns också fem husgrunder från tiden runt Kristi födelse.

Ur CGG Hilfelings gotländska resor 1800 och 1801:

”På höjderne i skogen besågs ett ställe kallat Kassle brände. Här funnos flere medelmåttige stenrör och stenkistor av kalkstenshällar, ofta öppnade samt sådane små kvadratformige gravar som ovanför Hall äro nämnde, varuti urner, aska och ben funnits.”

Här blommar orkidéer på försommaren och platsen är som en trivsam oas mitt i skogen. Ta gärna en cykeltur hit från Kappelshamn! (Ja, du kan ta bilen också, men parkeringen är väldigt liten).

Kyrkan är byggd ganska enhetligt från mitten av 1200-talet. Dopfunten är från omkring 1250. Predikstolens korg är från 1633 och altaruppsatsen från 1684. Kyrkan saknar målningar, men det kan finnas sådan under putslagret.

Ett typiskt exempel på ett gotländsk änge, som är en plats för både samkväm, arbeta och vila.

När vitsippan blommar fagar, eller ”städar” man änget. I slutet av högsommaren är det slåtter. Man skördar gräs och örter till hö och förr i tiden tog man även löv till foder. I övrigt tog man också till vara ved, virke, nötter, ekollon och äpplen.

Kyrkan uppfördes innan 1250. Här finns medeltida kalkmålningar från 1200-talet, samt från 1300- och 1600-talet. Det finns målningar av dekor- och ornamenttyp, men också elegant målade livsträd och figurer. Här finns också en stor framställning av S:t Mikael som själavägare och en Marie kröningsscen. Vid korportalen finns en väggmålning som visar två män som knäböjer för den korsfäste.

Under 1600-talet var fisket vid Hallshuk omfattande och när Gotland blev svenskt 1645 skänkte drottning Kristina kapellet till fiskarna. Under en period har kapellet stått som ruin, men 1933 reparerade man murarna och byggde det höga spånklädda valmtaket. Kapellet har ett enkelt och fridsamt utförande. Predikstolen tillverkades för Fårö kyrka 1601 och den medeltida altartavlan kommer ursprungligen till Elinghems kyrka. Klockstapeln är från senare år.

Idag är kapellet öppet för besökare och ibland håller man gudstjänst eller konserter här. Kapellet används också vid dop och bröllop.

Ute på yttersta kanten med en oskyddad liten fiskehamn och det stora Hallshuksberget bredvid klänger några fiskebodar på den branta sluttningen. Hit åker man gärna med utflyktskorg för att njuta av solnedgången eller med ryggsäck och stadiga kängor för att vandra längs stranden till Kappelshamn. du kan bada, men du måste ha stor respekt för vädret. Vid Hallshuk blir havet livsfarligt när vindarna och undervattensströmmarna kommer loss.

Idag är Hallshuk en plats för sommardrömmar och sommarhus, men här bor också människor som trotsar vädret året runt. Hallshuk har varit en av de mest lönande fiskeplatserna på Gotland. Hit kom förutom traktens bönder, även fiskare från Visby, Västergarn och Gnisvärd. De fiskade strömming och torsk på vintern och flundror på sommaren. I perioder från 1600-1906 var det rikligt med fisk. Under fiskesäsongerna bodde man i eldbodar nedanför klintkanten.

De bodar du ser idag är redskapsbodar från senare tid. 1927 byggdes den nuvarande fiskehamnen med pirarmar ut i vattnet. Bakom bodarna ligger den gamla gistgarden där man torkar garnen (näten).

Det här reservatet går från Ihreviken till västra sidan av Kappelshamnsviken. Arealen är 871 hektar. Kuststräckan är närmare 25 kilometer.

Till största delen består reservatet av tallskog som växer i ett tunt jordtäcke på hällen. Vid Verkmyr och Stigmyr är det större öppna områden med hällmark. Längs havet är det klintkust och stenstrand. Häftings klint är 30 meter hög och strax därefter delar den sig i två avsatser varav den ena fortsätter längs stranden och den andra viker av inåt land. Vid Hallshuk når klinten på nytt en höjd av 25 meter.

I reservatet växer orkidéer som röd skogslilja, salepsrot, alpnycklar, sumpnycklar och gulyxne men också strandkål, brun ögontröst (i källkärren), svärdskrissla och gotlandssolvända. Här finns flera våtmarker med ag och olika sorters starr. De mindre våtmarkerna torkar ut på sommaren. Nedanför klintarna där vatten rinner ut finns källkärr och kallfuktängar med rik växtlighet.

Reservatet består av en ca 1,5 km lång och 150 m bred strandremsa längs den östra sidan av Kappelshamnsviken. Här ligger stenarna tätt packade i vallar och stranden är vidsträckt men tämligen trädlös. Den storslagna Kappelshamnsviken glittrar i bakgrunden. Det ger en nästan overklig känsla, lite månlandskap kanske? Man kan undra varför alla envisas med att åka till Fårö, när en del av stämningen lika väl kan upplevas här…

Ovanför stranden växer en torr och mager tallskog med marken täckt av lavar, mossor och mjölon. Bland det som vid första anblicken ser ut som bara sten, upptäcker ögat tulkört, gulmåra, gråfibbla, gul fetknopp, strandglim, backtmjan och spåtistel. På en del ställen färgas stenarna röda av alger och lavar.

Den som söker kan också lätt hitta fossil här. Ta gärna upp och titta på dem, men lägg sedan tillbaka!

Här häckar strandskata, större strandpipare, fiskmås och silvertärna.

En bit längre ut på andra sidan Kappelshamnsviken ligger Bläse där man idag har museum och kulturcentrum. Här kan man gå in i de gamla byggnaderna och se utställningen om stenindustrin och Georg Mobergs träskulpturer.

Här går också det gamla stentåget Bläse-kalkbrottet t.o.r.

Muséet och caféet har främst öppet sommartid, under lågsäsong vid särskilda evenemang som julmarknad och Valborg.

Frågor? Besök www.blase.se eller ring 0498-22 46 62

Projektgruppen Utveckla Kappelshamn

Under våren 2002 startades en projektgrupp med personer som är intresserade av att Utveckla Kappelshamn. De personer som finns med i PUK representerar förening, företag eller studieförbund. Idag är vi fem personer i PUK: Stefan Lundgren, Berra Sandström, Katarina Skoglind, Åsa Stenström och Leif Söderström.

PUK vill fungera som ett forum där vi lyfter fram idéer som rör Kappelshamn. Vår ledstjärna är att tillsammans göra Kappelshamn till en attraktiv plats med goda möjligheter att forma sitt liv. PUK fungerar också övergripande och kan ta tag i frågor som annars skulle hamna utanför befintliga företags och föreningars ansvarsområden. Vi verkar för att alla tillsammans ska hjälpas åt med att få Kappelshamn att bli mer aktivt året runt. Både med aktiviteter riktade till bofasta och besökare. Ett långsiktigt mål är att bli fler fast boende i Kappelshamn.

Vill du kontakta oss?

PUK:s symbol: Vigg, Aythya Fuligula. Allmän vid kuster, samlas i stora flockar i lämpliga vikar.